Strategia biznesowa

 

Penta Investments z sukcesem wdrożyła model biznesowy aptek przyjaznych cenowo oferujących pacjentom niskie ceny i najlepszą opiekę farmaceutyczną. Jednym z głównych elementów modelu, który wyznacza kierunki rozwoju w Czechach, na Słowacji i w Polsce jest jedna, silna marka oparta na wspólnym koncepcie marketingowym. Wykorzystanie efektu skali w strategii holdingu i nieprzerwany transfer wiedzy pomiędzy kadrą zarządzającą wszystkich 3 krajów pozwala osiągnąć wymierne efekty w postaci stale rozwijającego się biznesu.